Anmäl dig gratis

30 September 2021 12:00-12:45

Välkommen!

Beteendedesign har som målsättning att få människor att bete sig annorlunda.  Ett av de viktigaste verktygen för detta är tekniken defaults (förval). 

Som användare och konsument du möter tekniken flera gånger varje dag, en djupdykning i forskning och praktiska exempel är därför nödvändig.

I webbinariet utforskar vi frågorna:

  • Hur och varför fungerar defaults?
  • Förstör defaults vårt beslutsfattande?
  • Hur kan du använda defaults på bästa sätt?

Alla som arbetar med användarbeteenden gynnas av en bättre förståelse för detta designknep då det har oändligt många användningsområden.

Webbinariet leds av Erik Bohjort, leg. psykolog vid PBM:s enhet för beteendeinsikter. Vi drar igång vid 12:00 och är klara 12:45. 

Allt sker via Zoom, länk kommer via mejl när du anmält dig.

Agenda

  • 12:00 hälsar Niklas Laninge, chef för enheten för beteendeinsikter, alla välkomna och berättar kort om vad enheten kommer att fokusera på under höstterminen
  • 12:10 Erik Bohjort presenterar verktyget defualts, ger praktiska exempel och tips för hur du själv kan använda dig av verktyget
  • 12:35 Frågor från publiken (via chatten i Zoom)
  • 12:45 Tack och hej

Anmäl dig gratis

Arrangeras av

Niklas Laningeniklas.laninge@pbm.se

Chef enheten för beteendeinsikter

Erik Bohjort
erik.bohjort@pbm.se

Leg. psykolog och beteendestrateg på enheten för beteendeinsikter